- A + A
Genç ve Eğitimli İşgücü Potansiyeli

2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Ardahan il genelinde 98.907 kişi yaşamaktadır. Ardahan’da nüfusun %17,5’i genç nüfus olan 15-24 yaş grubunda bulunmaktadır. Nüfusun %20,9’u ise 25-34 yaş grubunda bulunmaktadır. TUİK 2017 yılı verilerine göre nüfusun %19,8’i lise veya dengi, %10,4 yüksekokul veya fakülte mezunudur.