- A + A
Tarihçe

Tarihi eski çağlara dayanan Ardahan’da yapılan araştırmalar, yörede Eski Tunç Çağı’na ait kalıntıları ortaya koymaktadır. Ardahan, 1551 yılında Osmanlı topraklarına katılarak “Ardahan Sancağı” olmuştur. 93 Harbi olarak bilinen 1877 Türk-Rus Savaşı akabinde 1918 yılına kadar yaklaşık 40 yıl Rus işgalinde kalan şehir, nihayetinde 1921 yılında yapılan Moskova ve Kars Antlaşmaları ile Türkiye’de kalmıştır. Ardahan, 1992 yılına kadar Kars’a bağlı bir ilçe iken, 1992 yılında Türkiye’nin 75. ili olmuştur. Ardahan, tarih boyunca çeşitli ticaret yollarının Kafkaslara ve Karadeniz’e açılan kapısı olması dolayısıyla her dönem önemini korumuştur.