- A + A
Gıda Sanayii

İlde, hammadde kaynaklarına bağlı olarak süt ürünleri ve orman ürünleri üretimi gelişmiştir. Özellikle Ardahan kaşarı ve balı ülke genelinde oldukça meşhurdur. İl genelinde çeşitli büyüklüklerde 30 adet süt işletmesi(mandıra) mevcut olup, bunların 20 tanesi Göle ilçesinde bulunmaktadır. Yıllık yaklaşık olarak 4 bin ton kaşar peyniri üretimi yapılmaktadır. İlde besi hayvancılığı yoğun olarak yapılmasına rağmen et ürünleri işlemesi üzerine bir tesis bulunmadığından yılda yaklaşık 120 bin büyükbaş 20 bin küçükbaş hayvan il dışına sevk edilmektedir. Arıcılık ve kazcılık aile işletmeciliği seviyesinde yapılmakta olup, yıllık bal üretimi yaklaşık 800 ton, kaz üretimi ise 150 bin adettir. Tarıma dayalı sanayinin yanında ilde yapı malzemeleri imalatı ile orman ürünleri ve mobilya üretimleri de gelişmektedir.