- A + A
Coğrafya

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Karadeniz Bölgesi’ne komşu olduğu Kuzeydoğu kesiminde yer alan Ardahan’ın toprakları yüksek ve engebelidir. Çoruh-Kelkit dağlarının en doğu kesimini oluşturan Yalnızçam dağları Artvin il sınırı boyunca uzanır. İlin kuzeydoğu kesiminde Keldağ (3.033 m.), Doğu kesiminde ise Akbaba Dağı (3.026 m.) yer alır. İl topraklarının güney kesiminin engebeli kısımlarını ise Allahuekber dağları ile Kısır Dağı oluşturur. İlin en yüksek noktası ise Çıldır gölünün güneybatısında yer alan ve 3.197 m.’ye erişen Kısır Dağının doruğudur. Ardahan ili sınırları içinde yüksekliği 3000 m.’yi aşan birçok doruk vardır. Ardahan’ın yüzölçümü 4.934 km2 olup, ortalama yüksekliği 1.829 metredir. İlde irili ufaklı çok sayıda göl bulunmakta olup bunların en önemlileri Çıldır gölü, Aktaş gölü, Ayı gölü, Karagöl, Balık gölü, Kanlı göl ve Segre gölleri olarak sayılabilir. Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü 123 km2 bir alana sahip olup %58’i Ardahan il sınırları içerisinde %42’si ise Kars il sınırları içerisindedir. Ardahan’ın topraklarının %28’i tarıma elverişli alan, % 49’u çayır ve mera, %9’su orman ve fundalık alanlar ve %14’ü diğer alanlardan oluşur. İl genelinde karasal iklim hâkimdir. Ardahan’da yıllık ortalama yağış miktarı 46,2 kg/m2 ve yıllık ortalama sıcaklık 3,7°C’dir. Ortalama güneşlenme süresi ise günlük 5,6 saattir. Ardahan ilinin orta kesimindeki yüksek düzlükler, Ardahan Platosu olarak adlandırılır. Platonun deniz seviyesinden yüksekliği 1800-2000 m. arasında değişir. Orta kesimdeki alçak bölüm Ardahan Ovası adıyla anılır. İldeki diğer düzlükler ise Kısır Dağı’nın Batısında bulunan bir çöküntü alanı olan Hasköy Ovası ile Güneybatı kesimindeki Göle ovasıdır. Ardahan ilindeki en önemli akarsu Kura nehri olup, il sınırlarını geçerek, Gürcistan, Azerbaycan üzerinden Hazar denizine dökülür.