- A + A
Kurumsal

Ardahan Yatırım Destek Ofisi

Serhat Kalkınma Ajansı teşkilat yapısı; Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluşmaktadır. Kalkınma Kurulu danışma organı, Yönetim Kurulu karar organı, Genel Sekreterlik ise icra organıdır.

Serhat Kalkınma Ajansı; özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirerek kalkınmaya yön veren, yerel sorunlara yine yerel odaklı çözümler sunan, kaynakların yerinde ve etkin kullanımıyla sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden bir kurumdur.

Temel amacımız kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum ve üniversiteler arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bu amaç doğrultusunda bilimsel yöntemlerle ve katılımcı bir anlayışla bölgesel önceliklerimizi belirleyen TRA2 Düzey II (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) 2010-2013 ve 2014-2023 Bölge Planları hazırlanmıştır. Bu bölge planı çerçevesinde proje finansman destekleri, eğitim ihtiyaçları, yatırım ve tanıtım imkânları açısından kalkınmaya yön verecek yeni bir model oluşturulmuştur.

Serhat Kalkınma Ajansı 25 Şubat 2011 tarihli 12. Yönetim Kurulu Kararının 3. Maddesi uyarınca, Ardahan Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü atanmış ve çalışmalarına başlamıştır. 16 Mayıs 2011 tarihinden itibaren YDO faaliyetleri Valilik hizmet binasında bir ofiste başlamış, Nisan 2013’den itibaren ise Ardahan Sanayi Ticaret Odası binasında bir ofis kiralayarak burada faaliyetlerini sürdürmektedir. Ardahan YDO’da bir koordinatör ve bir uzman görev yapmaktadır.

Adı-Soyadı

Unvanı

Mezuniyeti

Yabancı Dil

Ahmet Mücahit KÖKSOY

Koordinatör

İşletme

İngilizce

Utku Hakan BACAKSIZOĞLU

Uzman

Makine Mühendisi

İngilizce

Yatırım Destek Ofisinin faaliyetleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

Yatırım Destek Ofislerinin Görev ve Yetkileri

  1. Yatırımcılara bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermek,
  2. Yatırım sürecinin hızlanması için yatırımların takibini yapmak,
  3. İldeki iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak,
  4. İlin iç dinamiklerini açığa çıkararak yerel ve ulusal paydaşları bir araya getirmek,
  5. Yatırımcıları bilgilendirici dokümanlar, uygun yatırım alanları, yatırım fizibilite raporları ve sektörel araştırma raporları hazırlamak
  6. Yatırım teşvik belgesi başvuru, izleme ve kapanış işlemleri
  7. Yatırımcıların izin ve/veya ruhsat işlemlerini yahut diğer idari iş ve işlemleri, ilgili makam veya makamlara intikal ettirmek ve gerekli takip işlemlerini yapmak,
  8. Yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak,
  9. Altı Aylık faaliyet raporu düzenlemek ve bunları Genel Sekreterliğe ve Ardahan Valiliğine sunmak,