- A + A
Yatırım Bölgeleri

Yalnızçam Kayak Merkezi

Ardahan’da turizm sektöründe yapılan altyapı ve tesisleşme çalışmaları son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmektedir. Kış mevsiminin yoğun olarak yaşandığı Ardahan kış mevsiminde oluşan kar ve buzu avantaja çevirmeye çalışmaktadır. Yaklaşık 100 gün boyunca kar örtüsü altında kalan ve kar kalınlığı ve kalitesi yüksek olan ilde kayak turizmi, turizm çeşitliliğinin sağlanmasında önemli bir fırsattır. Bu amaçla, Yalnızçam dağında kayak merkezi kurulmuştur. Ardahan Yalnızçam Kış Sporları Turizm Merkezi olarak adlandırılan alan 2010/647 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Erzurum, Erzincan ve Kars ile beraber kış turizm koridorunun bir parçası olarak tanımlanmış ve merkezin imar planları 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi, Ardahan Valiliği öz kaynakları, Serhat Kalkınma Ajansının güdümlü proje desteği ve AB desteği ile tamamlanmıştır. Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi’nde yapılan yatırımlar ve yaklaşık maliyetleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi’nde Yapılan Yatırımlar

Yatırımın Adı

Türü

Tutarı

Açıklama

Su Sondaj, Yol (Asfalt-Kilit Parke), Paket arıtma, Park alanı

Altyapı

5 Milyon TL

-

Otel

Üstyapı

3,5 Milyon TL

74 Yataklı

Futbol Sahası (1 Adet)

Altyapı

0,5 Milyon TL

-

M1 Hattı (Teleski-650 m.)

Mekanik Tesis

1,5 Milyon TL

650 kişi/Saat Kapasite

M2 Hattı (Telesiyej-3000 m.)

Mekanik Tesis

30 Milyon TL

700 kişi/Saat Kapasite

M3 Hattı (Teleski-1450 m.)

Mekanik Tesis

2,5 Milyon TL

800 kişi/Saat Kapasite

Yalnızçam Kayak Merkezi’nde Ardahan İl Özel İdaresi tarafından işletilen 74 yatak kapasiteli bir otel ve özel sektör tarafından işletilen 1 adet günübirlik tesis bulunmaktadır. Yalnızçam Otel uygun yatırımcı bulunduğu taktirde özel sektöre kiralanabilecektir. Mevcut tesislere ek olarak Kayak Merkez’inde otel yatırımı için 4, günübirlik tesis için 1 adet daha parsel bulunmaktadır. Yatırıma sunulan alanların bilgileri Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2: Yalnızçam Kayak Turizm Merkezi Yatırımlar Alanları

Sıra No:

Büyüklüğü(m2)

Max. Kat Sayısı

Kapasitesi

Açıklama

1

40.418

3

400 yatak

Otel

2

20.900

3

200 yatak

Otel

3

11.629

3

110 Yatak

Otel

4

11.600

3

300 Yatak

Otel

5

5.440

3

74 yatak

Otel (Hali Hazırda Özel İdare İşletiyor)

6

3.540

1

1.052 m2 Kapalı Alan

Günübirlik Tesis (Hali hazırda Özel Sektör İşletiyor)

7

7.000

1

2.100 m2 Kapalı Alan

Günü Birlik Tesis

Tablo 3: Ardahan Yalnızçam Kış Sporları Turizm Merkezi İmar Planı